Kedves Látogató!

Projektünk teljes leírása itt  olvasható!

 

Összefoglalás

A Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola a 2016-os digitális témát az OLIMPIA tárgykörét elemzi. Olyan témát választottunk, amely aktuális, könnyen felkelthető iránta minden korcsoportjának érdeklődése, számtalan oldalról megközelíthető, jól bontható részfeladatokra, amelyek végül összerendezett, egy egészet alkotnak. Egy projektfutár során mindannyian felidézzük az olimpiai mozgalomról meglévő ismereteinket, kutatómunkával bővítjük őket. Felelevenítjük az olimpia eszmeiségének kötődő irányzatát, melynek célja, hogy más szemszögből megvizsgáljuk a világ és a saját környezetünk viszonyát a sporthoz.

 

   Tantárgyak köre

A projekt megvalósításába szinte az összes iskolai tantárgy bekapcsolódhat. Humán tárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem, vizuális kultúra, mozgókép és médiaismeret, ének-zene, idegen nyelvek, etika...), természettudományos tantárgyak (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, gazdasági ismeretek...) Különleges szerep jut a testnevelésnek.

 

   Évfolyamok

Az iskola felső tagozatos és középiskolás tanulói vesznek részt a megvalósításban. (kb. 600 diák, munkájukat kb. 60 pedagógus koordinálja)

  

 

   Időtartam

2016. április 4-8.

 

 

Tartami követelmények

   Tanulási célok, tanulási eredmények

A témahét megvalósításának célja, hogy az iskola diákjai és pedagógusai alaposabban megismerkedjenek az ókori és az újkori olimpiák történetével, gondolatrendszerével, gazdasági környezetével stb. A projekthét nem titkolt szándéka az is, hogy a téma feldolgozásának ürügyén mind a tanulók, mind a tanárok közelebb kerüljenek a digitális eszközök  iskolai alkalmazásához. Fontos feladat a digitális kompetencia fejlesztése.

 

   A tananyag célrendszere

Alapkérdés

Mit tudhatunk a mindenkori olimpiákról? Mit jelent a sport az emberek életében?

Projekt szintű kérdés

Mit mond ma nekünk az olimpiai játékok eszmeisége?

Tartalmi kérdések

Milyen hagyományai vannak az olimpiai játékoknak? Hogyan gondolhatjuk ezt MI tovább?

 

Előkészítés

A DTH meghirdetését követően team értekezletek formájában kezdtük meg a közös gondolkodást. Elkészült az összegző honlap kezdeménye is (ezt a honlapot lapozgatod most), mely a projekt zárására tartalmazni fogja a csoportok produktumait, alkalmas a tudásmegosztásra. Megindult a témába vágó, szabad ötletelés. Számos részfeladat, elképzelés megfogalmazódott.

 

 

A konkrét munkát megelőzően pontosítani kell a témahét keretrendszerét, idő- és feladatbeosztását. Ennek érdekében létrehoztunk egy közösen szerkeszthető google dokumentumot. Ebben rendszereztük a részfeladatokat. Mód nyílt arra is, hogy mind a diákok mind a tanárok  nevük beírásával választhassanak a felkínált témajavaslatok közül. Ekképp mindenki, még a projekthét megkezdése előtt konkrétan tudhatja, mely osztályból, mely gyerekekkel fog együttműködni. Célunk a közös érdeklődésen, választáson alapuló vegyes korosztályi csoportok létrehozása volt.

 

   Témajavaslatok

 

Ókori olimpia: Olümpia (helyszín, stadion, története...) ókori sportágak, ókori díjak, a láng, ókori sortolók és eredmények, miért rendeztek az ókorban olimpiát, fair play, az ókori olimpiák története, a sporthoz/olimpiához tartozó ókori művészeti alkotások (épületek, vázák, szobrok...), tesztek, játékok az ókori olimpiákkal kapcsolatban...

Újkori olimpia: szimbólumok (az olimpiai logó története, jelentése, zászló, himnusz, láng, kabalák...), nyári/téli játékok helyszínei, fair play, paralimpia (esélyegyenlőség a sportban, paralimpiák története, híres parasportolók), bajnokok (magyar/nemzetközi bajnokok, csúcsok, interjú olimpikonokkal ), vétségek (dopping - legális teljesítményfokozók,  dopping - illegális teljesítményfokozók, Wada, adrenalin, izomműködés, erőszak az olimpiákon...), bojkott (Antwerpen 1920, Melbourne 1956, Montreal 1976, Moszkva 1980, Los Angeles 1984), Pierre de Coubertin, Pierre de Coubertin: Óda a sporthoz, újkori olimpia szabályai , Leni Riefenstahl: Olympia - Fest der Völker (1936) - filmelemzés, Berlin 36 - filmelemzés...

RIO 2016: a logó szimbolikája, létesítmények, beruházások, érdekességek,  a "zika" vírus és RIO...

BUDAPEST 2024: tervezz logót, tervezd meg az olimpiai falut, hogyan mutatnád be Budapestet/Törökbálintot az olimpiára érkező turistáknak, tervezz Guide Book piktografikát...

A MI olimpiánk:  a Bálintsuli olimpiája, elképzelt interjú egy ókori olimpikonnal, elképzelt interjú a jövő olimpikonjával, szeretnénk, ha olimpiai sportág lenne - újságcikkben érvelünk...

 

Projektmunka alatt

A projektmunka tapasztalatainak rögzítése.

 

Együtt a felső tagozat és a középiskola

Cseh László előadása közben

Sok érdekeset hallottunk

Koren Balázs előadása közben

A projekt után

A projektmunka eredményességét, sikerességét mérő digitális kérdőív létrehozását tervezzük.

A tanulóknak szóló kérdőív elérhető itt!

 

Módszertani ajánlások

 

   A teljes hét időbeosztása

Időintervallumok - 1x3 és 4x2 45 perces tanóra.

 

   A digitális témahét napjaira lebontva

 

[április 4. hétfő  3.,4. és 5. óra]

Ezen a napon a tanulók (a felső tagozat és a középiskola külön, külön vagy együtt akár a tornacsarnokban) két előadást hallgatnak meg 1-1 óra terjedelemben. Az egyik sport témájú. Felkérünk egy olimpikont (Cseh László úszót), hogy meséljen olimpiai élményeiről, az olimpia eszmeiségéről.  A másik előadó (Koren Balázs tanár) a digitális világ megismerésének fontosságára, lehetőségeire és veszélyeire hívja fel a figyelmet. (Koren Balázs előadásának anyaga itt érhető el.) A két előadás között a csoportok közös megbeszélésre, ötletelésre, a konkrét feladat meghatározására kapnak lehetőséget. Ekkor kell kiválasztaniuk a felkínált témákból egyet, amit alaposabban, mélységében vizsgálnak meg: kutatnak, rendszereznek, összegző produktumot készítenek a hét során. Természetesen lehetőség van saját téma megfogalmazására, feldolgozására is!

Tudatosítani kell, hogy a sikeres feladatmegoldás az, ha gyerekek az összegyűjtött, rendszerezett információkat, produktumokat digitálisan tálalják az iskola többi tanulója számára. Ez lehet például: játékos teszt (learningapps, redmenta), rövidfilm, infografika, digitális plakát, rendszerezett fotógyűjtemény,  szófelhő, gondolattérkép, prezi, ppt, digitális grafikai terv, filmelemzés, saját honlap, blog, audio anyag, riport...stb

 

[április 5. kedd 5. és 6. óra ]

A csoportok projekttervének véglegesítése, anyaggyűjtés megkezdése, bemutatása...

 

[április 6. szerda 1. és 2. óra]

Az anyaggyűjtés rendszerezése, témák részetes kidolgozása, digitális alkalmazások, megoldások feltérképezése, választás közülük...

 

[április 7. csütörtök 4-5. óra]

A digitális produktumok létrehozása...

 

[április 8. péntek 1. és 2. óra]

A produktumok véglegesítése, ellenőrzése, kipróbálása, értékelése, közös munka értékelése, a kész anyagok/produktumok eljuttatása a honlapszerkesztőkhöz... Cím: balintsulidth@gmail.com (A dokumentum elküldése mellet ne felejtsétek felsorolni a készítők neveit, osztályát és a segítő tanárok neveit!)

 

   Tippek
A produktumok létrehozásához az alábbi programokat, alkalmazásokat ajánlom, de természetesen bármit lehet használni ezeken kívül is.

 

 

LEARNINGAPPS  https://learningapps.org/ 24 féle oktatási applikáció segíti a feladatok elkészítését.

TANKOCKÁK  http://www.kockalapok.hu/   A learningapps társoldala sok példával.

BABELMARTIX  http://www.babelmatrix.org/index.php?page=authors Magyar írók, költők versei magyarul és több idegen nyelven.

SCRIBBLES  http://scribbless.com Megosztható feladatlista készítő, amiből az elkészült elemeket rendezni lehet . (Pl. "ellenőrző"listák készítésére alkalmas).

ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR  http://wikiszotar.hu Részben ingyenes értelmező szótár.

PBWORKS  http://www.pbworks.com/ Osztálytermi kollaboráció.

LANGUAGE IS A VIRUS  http://www.languageisavirus.com/visual-poetry/mosaic.html  Általad megadott szöveggel alkothatsz szabadkézi ábrákat, képverset.

STOPWATCH  http://www.online-stopwatch.com/ Mindenféle időmérő, időzítő funkció, pl.: metronóm, sakk óra, stopper,  bomba...

KAHOOT  https://getkahoot.com   https://kahoot.it Osztálytermi szavazórendszer, játékos, verseny .... teszt.

TAGUL  https://tagul.com/  Szófelhő készítő.

TÁPLÁLKOZÁSI NAPLÓ  http://www.kalóriaguru.hu/   Online Táplálkozási Napló.

COGGLE  https://coggle.it/   Gondolattérkép.

ALGODOO  http://www.algodoo.com/   Fizika kísérletek,magyarul is letölthető:http://algodoo.updatestar.com/hu 

UNITAG  https://www.unitag.io/qrcode   QR kód generátor.

PHOTO GRID  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roidapp.photogrid&hl=hu Fotó kollázs készítő.

ENERGIAKALAND - AZ ENERGIA ÉRTÉKES, AZ ENERGIA ÉRDEKES  http://www.energiakaland.hu/   Fenntarthatóság, energiatakarékosság.

SULINET  http://tudasbazis.sulinet.hu/hu Műveltségi területekre , korosztályokra bontott tananyagbázis.

PIXABAY  https://pixabay.com/ Ingyenes, jó minőségű képgyűjtemény.

FORTAPEAN  http://fortepan.hu/ Fotóarchívum.

MINDMUP  https://www.mindmup.com Gondoltattérkép.

MINDMEISTER  https://www.mindmeister.com/ Gondoltattérkép.

PADLET  https://padlet.com/ Virtuális fal, amire cetliket, képeket, fotókat, filmeket  lehet kitűzni. Örökre megmarad, nem úgy,  mint egy iskolai plakát.

CHECKLIST  http://checklist.com/ Feladatlista.

QR CODE GENERATOR  http://goqr.me/ QR kód generátor.

PIKTOCHART  http://piktochart.com/ Plakát, infografika.

EASELLY  http://www.easel.ly/ Plakát, infografika.

BUBBL.US - BRAINSTORMING https://bubbl.us/ Gondolattérkép.

FOTOR http://www.fotor.com/ Képmanipuláció.

OPEN-SANKORE  http://open-sankore.org/ Táblaszoftver.

DOBÓKOCKA  http://dobokockaszimulator.teleoldal.hu/ Dobókocka szimulátor.

SCRATCH  https://scratch.mit.edu/ Animáció készítő.

LINO   http://en.linoit.com/  Kollaboráció. Címke- és kép rendszerező, megosztó.

TEAMUP   http://teamup.aalto.fi/   http://teamup.aalto.fi/?lang=hu-HU (magyar verzió)Csoportalakítás, csoportmunka.

POPPLET  http://popplet.com/ Gondolattérkép Apple termékekre (iPad).

SCRIBBLESS  http://scribbless.com/ Listakészítő (pl.: feladatlista).

CLASSDOJO   https://www.classdojo.com/ Osztálytermi közösségek kialakítása szörny avatárokkal.

TIPLINE  http://www.tripline.net/ Útvonaltervek, folyamatok, történetek  ábrázolás térképen (Android, Apple).

TAKEMEBACKTO  http://takemeback.to/20-March-1973 Visszatekintő.

PADLET  https://padlet.com/ Kollaboráció (30 napig ingyenes).

SWAY  sway.com Interaktív bemutatók készítése, megosztása.

EASYPOLLS  https://www.easypolls.net/ Közvélemény kutatás, szavazás.

TRELLO  https://trello.com/ Projekttervezés.

RECITE  recite.com Plakáttervező idézetek és képek felhasználásával.

MOOD BY NOTEGRAPHY  https://notegraphy.com/ Különleges szövegek és grafika tervezéséhez (Apple, Android).

ASANA  https://asana.com/ Program csoportmunkához.

PINTEREST  https://www.pinterest.com/ Kreatív ötletek.

YUMMYMATH  http://www.yummymath.com/ Matekos ötletek angolul.

SOCRATIVE  http://www.socrative.com/ Szummatív mérésre is alkalmas teszt.

REDMENTA  https://redmenta.com/ Szummatív mérésre is alkalmas teszt.

ZYGOTEBODY   https://zygotebody.com/ Anatómia (Ajánlott böngésző: chrome).

BIODIGITAL  https://human.biodigital.com/signin.html Anatómia (Ajánlott böngésző: chrome).

UNIFILED REMOTE  https://www.unifiedremote.com/  Távirányító mobiltelefonnal.

AUTOCOLLAGE  http://auto_collage_studio.hu.downloadastro.com/ Képvetítések, automatikus fotómontázs készítése.

WINDOWS MOVIE MAKER  http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows/get-movie-maker-download Egyszerű filmvágó.

SIMPLESITE  http://www.simplesite.com/ Nagyon egyszerű  "no reklam" weboldalkészítő.

REALTIME BOARD  https://realtimeboard.com/ Interaktív tábla.

CLASSFLOW  https://classflow.com/classflow/ Kollaboráció.

KÉPKÖNYVTÁR  https://kepkonyvtar.hu/jetspeed/portal/default-page.psml Digitális képgyűjtemény.

VIDEOTANÁR  http://videotanar.hu/ Kész tesztek.

DIGITÁLIS LABORATÓRIUM (TÁNCSICS GIMNÁZIUM)  http://munkafuzet.tancsics.hu/ Digitális természettudományi labor (kémia, biológia, földrajz, fizika), 5-12.

ISSUU  https://issuu.com/ Online újságok, magazinok, könyvek.

  

Differenciálás

A csoportokon belül lehetőség van a differenciált feladatmegosztásra. A differenciálás alapját az adott tanulói közösség összetétele, érdeklődése, tudásszintje határozza meg.

 

Értékelés

Igaz-e az elkészült produktumra az az állítás, hogy a digitális megoldás nem cél, hanem eszköz?

Mennyiben "több" a digitálisan létrehozott eredmény, mint analóg társa? (Szebb, áttekinthetőbb, olvashatóbb, tartósabb, olcsóbb, többekhez eljut, többen tanulhatunk belőle, játékos...?)

Az elkészült produktum mennyire szolgálja a tudásmegosztást? (Öncélú vagy közérdeklődésre számot tartó információk rendszerez, fejlesztő jellegű ...?) 

 

A projekthez szükséges anyagok, eszközök

Megbízható internetkapcsolat, interaktív tábla, laptop, tabletta, okostelefon, diktafon, digitális fényképezőgép, digitális kamera ...

 

Készítette

Medve Katalin